Børneliv formidler Steenholds legetøjsforskning

Legetøj er en stor del af, hvad børn bruger deres tid på. Der er lavet forskning der viser, hvor vigtigt det er for børn at have mulighed for at lege, da det er er en essentiel del af udviklingen. Jørn Martin Steenhold har gennem legetøjsforskning fundet ud af, hvor vigtigt det er, at børn lærer gennem leg.

Legetøjsforskning på Børneliv er information om børn

Gennem leg og læring kan børn udvikle forskellige sider af dem selv. På siden www.borneliv.dk kan du lære mere om forskningen på området. Der bliver taget et kig på legetøjsforskning, som netop tager børnenes interesse i betragtning. Sært som det måske lyder, er det ikke kun børn, der bruger legetøj. I legetøjsforskning går Jørn Martin Steenhold i dybden med legetøj, og selvom fokus mest er til børn, er det også vigtigt at pointere, at definitionen på legetøj er helt ved siden af realiteten. Der bør i stedet være en ny definition på legetøj, der tager højde for at det er universelt. I selve legetøjsforskningen gås der i dybden med blandt andet snak om modeller, og hvor stort et begreb det er. I artiklen om legetøjsforskning nævnes modeller som et begreb, der dækker en lang række forskellige konkrete fænomener, der ikke kun handler om legetøj. De eksisterer nemlig i alt fra legetøj til landkort.

Steenholds forskning indeholder forklaringsnøgler

Ud fra legetøjsforskning formidles også om forskellen mellem leg og legetøj, der netop er to forskellige begreber, om det materielle og åndelige. Du kan desuden finde en masse informationer om pædagogisk og psykologiske klassifikationer i artiklen om legetøjsforskning. Her er der specielt sat fokus på, hvordan forskellige legetøj stimulerer barnets udvikling – det gælder både i forhold til alder, handicap, forudsætninger m.m. Legetøjsforskning tager også fat i de syv legetøjsgrupper – motoriske, sansemotoriske, kikke-lytte materialer, forestillende, kunst og manipulative. Derudover er legetøjsforskning også stedet, hvor du kan lære mere om de 4 forskellige lege, som er aktivitetsleg, sanse- og operativ leg, eksperimenterende og skabende leg og sociale aktiviteter. Forskningen i legetøj kommer også ind over de socialantropologisk orienterede klassifikationer. Der anses legetøj for at være en sammenhæng af den sociale og kulturelle tradition – der er derfor forskel på børns udvikling, alt efter den opdragelse de har fået, og i hvilken kultur de er vokset op i. Legetøjsforskning er baseret på baggrund af forskellige faktorer som levevilkår og livsstil. Du kan lære meget mere om legetøjsforskning på www.borneliv.dk.

Jørn Martin Steenhold har taget et detaljeret kig på børn, barndom, leg og liv, samt hvor stor betydning leg og legetøj har for udvikling.